APD-vF-Prime.png

Exactly What You Need

Yr Union Beth Sydd Ei Angen Arnoch

Gwasanaethau APD Services Cyf, founded by three colleagues with over half a century of combined experience working in the debt collection and recovery sector in Wales and England. As Certificated Enforcement Agents we have been involved with the collection of outstanding Council Tax, Business Rates, High Court Writs, Parking Warrants, Sundry Debts as well as undertaking traveller site evictions and document process serving.

Here at APD we provide businesses with a professional service having knowledge and experience in

 

Gwasanaethau APD Services Cyf, a sefydlwyd gan dri o gydweithwyr sydd â dros hanner canrif o brofiad yn gweithio yn y sector casglu ac adfer dyledion yng Cymru a Lloegr. Fel asiantau gorfodi ardystiedig maent wedi bod yn gysylltiedig â chasglu treth gyngor o'r fath, ardrethi busnes, a Ysgrifau Uchel Llys gwarantau parcio, dyledion amrywiol yn ogystal ag ymgymryd â throi allan ar safle'r teithiwr a gwasanaethu'r broses ddogfennu.

Yma Yn APD Rydym yn darparu Gwasanaeth proffesiynol i fusnesau ac mae gennym wybodaeth a phrofiad o uwchraddio

 

 
APD-vF-Icon2.png

Gysylltu
Get in Touch

Gwasanaethau APD Services Cyf
Second Floor Offices

Yr Aelwyd

3-5 Church Street

Caernarfon

LL55 1SH

03303 203 399

bpa.jpg
ICO symbol.jfif
Picture1.png
CEAA-logo-jpg-300x151-1.jpg

Thanks for submitting!

Company Number   12426482