APD-vF-Prime.png

Beth yn Union Sydd Ei Angen Arnoch


Exactly What You Need

Gwasanaethau APD Services Cyf, founded by three colleagues with over 50 years combined experience working in the debt collection and recovery sector in Wales and England. As Certificated Enforcement Agents we have been involved with the collection of outstanding Council Tax, Business Rates, Parking Warrants, Sundry Debts as well as undertaking traveller site evictions and document process serving.

Here at APD we provide businesses with a professional service having knowledge and experience in

 

 • Enforcement of High Court Writs

 • Upgrade of CCJ’s to High Court Writs

 • All Aspects of Civil Enforcement

 • CRAR - Commercial Rent Arrears Recovery

 • Sundry Debt Collection

 • Process Serving

Gwasanaethau APD Services Cyf, a sefydlwyd gan dri o gydweithwyr sydd â dros 50 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector casglu ac adfer dyledion yng Cymru a Lloegr. Fel asiantau gorfodi ardystiedig maent wedi bod yn gysylltiedig â chasglu treth gyngor o'r fath, ardrethi busnes, gwarantau parcio, dyledion amrywiol yn ogystal ag ymgymryd â throi allan ar safle'r teithiwr a gwasanaethu'r broses ddogfennu.

Yma Yn APD Rydym yn darparu Gwasanaeth proffesiynol i fusnesau ac mae gennym wybodaeth a phrofiad o uwchraddio

 

 • Gorfodi Uchel Lys

 • Uwchraddio “CCJ” I Ysgrifau Uchel Lys

 • Gorfodi Sifil

 • CRAR - Adennill ôl-ddyledion Rhent Masnachol

 • Casglu Dyledion Amrywiol  

 • Gwasanaethu Broses

 
APD-vF-Icon2.png

Gysylltu
Get in Touch

Gwasanaethau APD Services Cyf
PO Box 252
Caernarfon
LL55 9BP

03303 203 399

Thanks for submitting!