Annotation 2020-02-04 2122008.png

Beth yn Union Sydd Ei Angen Arnoch


Exactly What You Need

Gwasanaethau APD Services Cyf, a sefydlwyd gan dri o gydweithwyr sydd â dros 50 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector casglu ac adfer dyledion yng Cymru a Lloegr. Fel asiantau gorfodi ardystiedig maent wedi bod yn gysylltiedig â chasglu treth gyngor o'r fath, ardrethi busnes, gwarantau parcio, dyledion amrywiol yn ogystal ag ymgymryd â throi allan ar safle'r teithiwr a gwasanaethu'r broses ddogfennu.

Yma yn APD Rydym yn darparu i'n busnesau wasanaeth proffesiynol a disylw, mae gan APD yr wybodaeth a'r profiad i helpu i gasglu unrhyw rai o'ch anfonebau neu daliadau sy'n weddill. Gall APD hefyd gyflawni eich anghenion gwasanaethu proses dogfennau.

Gwasanaethau APD Services Cyf, founded by three colleagues with over 50 years combined experience working in the debt collection and recovery sector in Wales and England. As Certificated Enforcement Agents we have been involved with the collection of outstanding Council Tax, Business Rates, Parking Warrants, Sundry Debts as well as undertaking traveller site evictions and document process serving.


Here at APD we provide businesses with a professional and discreet service, APD have the knowledge and experience to assist in the collection of any of your outstanding invoices or charges. APD can also undertake your document process servicing needs.

 

Gysylltu
Get in Touch

Gwasanaethau APD Services Cyf
PO Box 252
Caernarfon
LL55 9BP

01248 671354

Thanks for submitting!