Gwasanaeth Anfonebau o’r Dechrau i’r Diwedd 

End to End Invoice Service

APD can provide an exclusive and hassle-free collection service to local businesses, APD have the knowledge and experience to provide you with a no fuss collection process from the point the invoice is raised. With all monies paid over on a fixed date at the end of each month for simplified accounting.

No cost administration of staff giving you or your business more time to do what you do best. The ability to avoid them difficult conversation when late payment in made, you will have peace of mind that the collection process will be done in line with regulations and in a holistic and responsible way preventing any reputational damage to you or your business.


Gall APD ddarparu gwasanaeth casglu unigryw a di-drafferth i fusnesau lleol. Mae gan APD y wybodaeth a'r profiad i gynnig proses gasglu ddiffwdan i chi o'r pwynt y codir yr anfoneb. Caiff yr holl arian ei dalu ar ddyddiad penodol ar ddiwedd pob mis i wneud y gwaith cyfrifyddu’n symlach.

Dim costau staff gweinyddol sy’n rhoi mwy o amser i chi neu eich busnes wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud orau. Cewch osgoi sgyrsiau anodd pan fydd taliadau’n hwyr, a thawelwch meddwl y bydd y broses gasglu'n cael ei gwneud yn unol â rheoliadau ac mewn ffordd gyfannol a chyfrifol rhag gwneud unrhyw ddrwg i’ch enw da chi neu eich busnes.