Modern Architecture


Moeseg, safonau a datganiad cenhadaeth

 

Mae Gwasanaethau APD Services Cyf yn asiantau casglu profiadol iawn sydd â gwybodaeth helaeth am amddiffyn pobl sy'n agored i niwed, rydym yn sicrhau bod pob cwsmer yn cael ei drin mewn modd teg a thryloyw gan roi i'n holl gwsmeriaid a chleientiaid gyda'r lefel uchaf bosibl o wasanaeth i gwsmeriaid. 

 

Ein cenhadaeth yma yw darparu Gwasanaethau APD Services Cyf i'r doll teithwyr awyr i ddarparu gwasanaeth casglu o ansawdd uchel, cost-effeithlon yng ngogledd Cymru.