46f1c12f72f920db40e89bb49e1e21b8.jpg

Cysylltwch a ni heddiw

Cysylltwch heddiw

Rydym yn anodd curo o ran pris a gwasanaeth

Mae APD yn cynnig gwasanaeth o’r dechrau i’r diwedd

 

Sefydlwyd Gwasanaethau APD gan dîm o gydweithwyr gydag arbenigedd a phrofiad o gasglu ac adfer dyledion. 

 

Mae gan ein Hasiantau Gorfodi Ardystiedig brofiad o gasglu Treth y Cyngor, Trethi Busnes, Gwritiau'r Uchel Lys, Gwarantau Parcio, Mân Ddyledion, yn ogystal ag ymgymryd â dadfeddiannu safle teithwyr a gwasanaethu prosesu dogfennau. 

 

Dull modern o orfodi sifil ac adennill dyledion

 

Cysylltwch

Gwasanaethau APD Services Cyf
Swyddfa ail llawr

Yr Aelwyd

3-5 Church Street

Caernarfon

LL55 1SH

ymholiadau@apdservices.net

03303 203 399

bpa.png
OIP.jpg
just.png
ISO.png
PCI-DSS.png
var.png

Cysylltwch â'n Rheolwr Datblygu Busnes : Mr Aeron Jones 

Yn uniongyrchol ar : aeron.jones@apdservices.net

Thanks for submitting!

Back to Top

BACK TO TOP

© 2022 by APD Services

  • Facebook
  • LinkedIn