Gwasanaethau APD Services Cyf
Taliadau

Taliadau

Gall taliad gael ei wneud drwy un o'r dulliau canlynol:

 

BACs:

Cod Didoll : 40-16-02

Rhif Y Cyfrif : 81 86 54 71

Enw'r Cyfrif : Gwasanaethau APD Services Cyf

Taliad Cardyn

 Galwch : 03303 203 399 

Neu 

PayPal: PayPal ID enquiries@apdservices.net

Sicrhewch eich bod yn dyfynnu eich Rhif Anfoneb/Archeb ar bob taliad