top of page

Casglu Dyledion Amrywiol

Screenshot 2022-11-02 114536.png

Pan fydd busnes neu gwmni yn cyflenwi nwyddau neu'n darparu gwasanaeth i gwsmer ar sail credyd, yna gelwir y cwsmeriaid hynny yn ddyledwyr amrywiol. Mae’r cwsmeriaid hyn i fod i dalu’r swm sy’n ddyledus ar ddyddiad penodol, ond pa gamau y gallwch eu cymryd pan na fyddant yn talu?

Dyna ble mae Gwasanaethau APD yn dod i mewn. Gallwn gymryd drosodd a chyflawni’r broses o gasglu'r symiau sydd heb eu talu. 

Rydym yn gweithio ar strwythur sy'n seiliedig ar gomisiwn, gan gasglu ein ffioedd o unrhyw arian a dalwyd gan y Mân Ddyledwr. Mae ein strwythur ffioedd yn deg ac yn dryloyw i chi fel cleient. Codir tâl gweinyddol o uchafswm o £50.00 os yw achos yn aflwyddiannus.

Unwaith y byddwch yn trosglwyddo mân ddyled i ni i’w chasglu, byddwn yn cysylltu â’r dyledwr mewn sawl ffordd, a lle bo angen cynyddu’r ddyled, yn cynnal ymweliadau yn eu cyfeiriad perthnasol.

Yn yr amgylchiadau prin iawn pan fyddwn yn aflwyddiannus, am ffi fechan, gallwn gynnig datganiad llawn o gyfrifon a digwyddiadau a all gefnogi unrhyw hawliad dyfarniad yn y dyfodol.

ymholiadau@apdservices.net

03303 203 399

© 2022 by APD Services

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page