Modern Architecture

Casglu Dyledion Amrywiol 

Pan fydd busnes neu gwmni yn cyflenwi nwyddau neu'n darparu gwasanaeth i gwsmer ar sail credyd, yna gelwir y cwsmeriaid hynny'n fân ddyledwyr. Dylai'r cwsmeriaid hyn dalu'r swm sy’n ddyledus ar ddyddiad penodol, ond pa gamau allwch chi eu cymryd os na fyddan nhw’n talu?

Dyna lle mae Gwasanaethau APD Services Cyf yn dod i’r adwy, gallwn gymryd drosodd a mynd i’r afael â’r broses o gasglu'r symiau heb eu talu. 

Rydym yn gweithio i chi ar sail strwythur sy'n seiliedig ar gomisiwn, gan gasglu ein ffioedd o unrhyw arian a delir gan y Mân Ddyledwr, mae ein strwythu yn deg ac yn dryloyw i chi fel ein cleient, Codir tal gweinyddol bychan o uchafswm o £50.00 ar ol dychwelyd achos os yn aflwyddiannus. 

Unwaith y byddwch yn trosglwyddo mân ddyled i ni ei chasglu, byddwn yn ymgysylltu â'r dyledwr mewn sawl ffordd, ac os bydd angen cymryd camau pellach, byddwn yn ymweld â nhw yn eu cyfeiriad perthnasol.

Mewn achosion prin iawn pan na fyddwn yn llwyddo, am ffi fach gallwn gynnig datganiad cyfrifon llawn a chofnod o ddigwyddiadau a allai fod o gymorth wrth benderfynu ynghylch hawlio arian sy’n ddyledus yn y dyfodol.