Modern Architecture

Ethics, standards and mission statement

Moeseg, safonau a datganiad cenhadaeth

Gwasanaethau APD Services Cyf are highly experienced collection agents who have extensive knowledge of protecting Vulnerable people, we ensure that all customers are treated in a fair and transparent manner providing all of our customers and clients with the highest possible level of customer service. 

 

It is our mission here at Gwasanaethau APD Services Cyf to provide a high quality, cost efficient collection service based out of North Wales.

 

Mae Gwasanaethau APD Services Cyf yn asiantau casglu profiadol iawn sydd â gwybodaeth helaeth am amddiffyn pobl sy'n agored i niwed, rydym yn sicrhau bod pob cwsmer yn cael ei drin mewn modd teg a thryloyw gan roi i'n holl gwsmeriaid a chleientiaid gyda'r lefel uchaf bosibl o wasanaeth i gwsmeriaid. 

 

Ein cenhadaeth yma yw darparu Gwasanaethau APD Services Cyf i'r doll teithwyr awyr i ddarparu gwasanaeth casglu o ansawdd uchel, cost-effeithlon yng ngogledd Cymru.