APD provide  businesses with a professional and discreet service, APD have the knowledge and experience to undertake your document process servicing needs.

 

APD Rydym yn darparu busnesau wasanaeth proffesiynol a disylw, mae gan APD yr wybodaeth a'r profiad i gyflawni eich anghenion gwasanaethu proses dogfennau.

                           Our Process Serving Costs
                          Ein Cost Gwasanaethu Proses
   
                                   
                           Standard Process Serving
                      Gwasanaethu'r Broses Safonol                                                               3-4 day service
                                               Gwasanaet 3-7 diwrnod
 
                             £95.00 to/i £150

                                   Urgent Service
                                 Gwasanaeth Brys
                                                 Same Day or Next Day 
                                          Yr Un Diwrnod Neu'r Diwrnod Nesaf

                        £120.00 to/i TBC / IGEG
                        we also offer Legal Aid rates
     Rydym Hefyd yn cynnig cyfraddau Cymorth Cyfreithiol
  *Mileage at 0.45 per mile may be charged for long distance service
   *Gell codi 0.45c y milltir am wasanaeth pellter hir

          Process Serving         Gwasanaethau Proses