Gwasanaethau APD Services Cyf
Taliadau / Payments

Taliadau / Payments

Gall taliad gael ei wneud drwy un o'r dulliau canlynol:


Payment can be made by one of the following methods:

Direct Debit

Payment details - Gwasanaethau APD Service Cyf (gocardless.com)

BACs:

Cod Didoll / Sort Code: 40-16-02

Rhif Y Cyfrif / Account Number: 81 86 54 71

Enw'r Cyfrif / Account Name: APD Cyf

Neu / or 

PayPal: PayPal ID enquiries@apdservices.net

Sicrhewch eich bod yn dyfynnu eich Rhif Anfoneb/Archeb ar bob taliad

Ensure you quote your Invoice/Order number on all payments

Online%20Shopping_edited.jpg